LEGE-OHARRA ETA PRIBATUTASUN POLITIKA

 

IGMEZL LEGE-INFORMAZIOA

Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko 34/2002 Legean (aurrerantzean IGMEZL) xedatzen diren betebeharrei jarraikiz, DURANGO “ARDO SALTSAN” GASTRONOMI ELKARTEAk adierazten du www.durangoardosaltsan.eus domeinua IFK: G95636403 eta helbidea, 48200 Durangoko (Bizkaia) Kurutziaga 40 behean duen DURANGO “ARDO SALTSAN” GASTRONOMI ELKARTEArena dela.

DURANGO “ARDO SALTSAN” GASTRONOMI ELKARTEA E Erregistroan inskribaturik dagoela, AS/B/15897/2011 zenbakiarekin.

DURANGO “ARDO SALTSAN” GASTRONOMI ELKARTEAk ezin du bere gain hartu bere orrialdeetan agertutako informazioaren erabilera okerraren, desegokiaren edo ez-legezkoaren ondoriozko erantzukizunik.

Legeak ezarritako mugekin, DURANGO “ARDO SALTSAN” GASTRONOMI ELKARTEAk ez du bere gain hartuko Interneteko bere orrietan jasotzen diren datuen edo informazioen egiazkotasunik, osotasunik, gaurkotasunik eta zehaztasunik ezaren ondoriozko erantzukizunik. DURANGO “ARDO SALTSAN” GASTRONOMI ELKARTEAren Interneteko orrietako edukia eta informazioa euren lanbiderako behar bezala kualifikatuta dauden profesionalek landutakoak dira. Hala ere, edukiek eta informazioak ez dute aipatutako elkartea lotzen, eta ez dira berez inolako iritzi edo legezko aholkurik; informatzeko eta zabalkunderako zerbitzua baino da.

DURANGO “ARDO SALTSAN” GASTRONOMI ELKARTEAren Interneteko orriek beste gune batzuetarako estekak eduki ditzakete. Beraz, hirugarrenen orrietan ager daitekeen edukiagatiko erantzukizunik ezin du bere gain hartu. Webgune honetan dauden testu, irudi, soinu, animazio, software eta gainerako eduki guztiak DURANGO “ARDO SALTSAN” GASTRONOMI ELKARTEArenak edo haren lizentziadunenak dira. Edozein transmisio, banaketa, lagapen, erreprodukzio, biltegiratze edo komunikazio publikoko ekintzak, osorik nahiz zati batean izan, DURANGO “ARDO SALTSAN” GASTRONOMI ELKARTEAren esanbidezko adostasuna behar du.

DATU PERTSONALEN BABESA

Datu pertsonalak babesteko araudia dela bide, jakinarazi nahi dizugu ohar honetan ager daitezkeen zure datuak “Kontaktuak” izeneko eta DURANGO “ARDO SALTSAN” GASTRONOMI ELKARTEAren (IFK G95636403 eta Elkarteen Erregistroan inskribatua) ardurapeko fitxategiari atxiki zaizkiola.

Tratamendu horren xedea agendetako nahiz posta elektronikoko kontaktuen kontrola eta kudeaketa dira, haien eskaerei arreta egiteko. Datu horiek ez dizkiogu beste inori emango, eta hartu ziren xedea betetzeko ezinbesteko edo legezko diren bitartean gordeko ditugu.

Aipatutako legerian xedatzen denari jarraikiz, emandako onespena ezetsi ahal izango duzu, bai eta datuak atzitzeko, zuzentzeko edo ezabatzeko, tratamendua mugatzeko edo haren aurka egiteko eta datuen eramangarritsunerako eskubideak erabili ere. Eskubide horiek erabiltzeko Kurutziaga 40 behea, 48200 DURANGO helbidera joan behar da, edo bestela, mezu elektroniko bat bidali beharko da honako helbide honetara: administrazioa@di-da.eus

JABETZA INTELEKTUALA ETA INDUSTRIALA

Webgune hau DURANGO “ARDO SALTSAN” GASTRONOMI ELKARTEArena da. Webgune honen, bertako orrien, pantailen, bertako informazioaren, itxuraren eta diseinuaren eta bertatik DURANGO “ARDO SALTSAN” GASTRONOMI ELKARTEAren sozietate atxiki eta/edo haren mendekoen edozein webguneetara lotutako esteken jabetza intelektualeko eskubideak, eta ustiaketa eta erreprodukzio eskubideak DURANGO “ARDO SALTSAN” GASTRONOMI ELKARTEArenak dira, baldin eta espresuki beste zerbait adierazten ez bada.

Webgune honetan agertzen edo eskaintzen den edozein izendapen, diseinu eta/edo logotipo, produktu edo zerbitzu DURANGO “ARDO SALTSAN” GASTRONOMI ELKARTEAk, berari atxikitako edo/eta bere mendeko sozietateek edo hirugarrenek behar bezala erregistraturiko markak dira.

Marka horiek bere legezko titularrak ez diren beste pertsona batzuek behar ez bezala eta esanbidezko adostasunik gabe erabiltzea salaketa baten xede izan daiteke, eta Espainiako eta/edo erkidegoko ordenamendu juridikoan dauden legezko bitarteko guztiak erabiliz jazarri ahal izango da.

Hirugarrenen jabetza eta marka eskubideak behar bezala azpimarratuta daude, eta gune honetan sartzen den orok errespetatu behar ditu, eta ez da DURANGO “ARDO SALTSAN” GASTRONOMI ELKARTEAren erantzukizuna izango ERABILTZAILEAk egin dezakeen erabilera, erabiltzailearena berarena izango baita erantzukizun guztia.

Erabilera pertsonal eta pribaturako soilik kopia edo inprima daitezke webgune honetako edukiak. Debekatuta dago webgune honetako informazioa, edukia edo oharrak erreproduzitzea, transmititzea, aldaraztea edo ezabatzea DURANGO “ARDO SALTSAN” GASTRONOMI ELKARTEAren aldez aurreko eta idatzizko baimenik gabe.

DURANGO “ARDO SALTSAN” GASTRONOMI ELKARTEAk ez die erabiltzaileei transferitzen bere softwarearen jabetza. Erabiltzailea softwarea grabatzen den euskarriaren jabea da. DURANGO “ARDO SALTSAN” GASTRONOMI ELKARTEArenak dira jabetza intelektual eta industrialeko eskubide guztiak, softwarea barne. Erabiltzaileak softwarea webgune honetatik bere terminalera transferitzen badu, ezin izango du aztertzeko disekzionatu ez deskonpilatu, ez eta jatorrizko bertsioaren kodea edo haren lengoaia beste kode edo lengoaia batera itzuli ere.

APLIKAGARRIA DEN LEGERIA ETA JURISDIKZIOA

Honako baldintza orokor hauek Espainiako legeriak artezten ditu, eta haien interpretazioak, aplikazioak eta betearazpenak eragin ditzaketen auzi guztietarako eskumena Espainiako Auzitegiek eta Epaitegiek dute. ERABILTZAILEAK, lege-ohar honetan jasotzen diren baldintza orokorrak onartzen dituenez, espresuki uko egiten dio indarrean dagoen Prozedura Zibilaren Legearen aplikazioagatik legokiokeen edozein forori.