Hace ya doce años que comenzamos la aventura de promocionar la gastronomía de calidad y delicatessen en Durango organizando la Feria anual DURANGO ARDO SALTSAN.

Desde sus inicios pudimos contar con el apoyo y patrocinio de GAURSA Autoak para organizarla. Lo que comenzó siendo una aventura, se ha convertido tras estas doce ediciones en una Feria sobre vino y delicatessen consolidada en Euskadi. Por ello, queremos agradecer de manera especial el apoyo a los patrocinadores que desde el principio creyeron en nuestro proyecto, como vosotros, GAURSA Autoak. ¡MUCHÍSIMAS GRACIAS AMIGOS!

GAURSA Autoak es una empresa con larga trayectoria en el mundo de la automoción. Entre sus 8 instalaciones, ofrece; vehículos nuevos y de ocasión, mecánica, carrocería, servicio rápido de mantenimiento, asistencia, traslados, rent a car y seguros.

La empresa se analiza de una manera global a través de cuatro puntos de vista, denominados “ejes estratégicos”, que confluyen en una “Visión” que se establece cada 4 años y que se resumen en trabajar para ser la organización de referencia en movilidad en el País Vasco.

Gaursa tiene una larga trayectoria empresarial en el sector de automoción, que le ha dotado de un profundo conocimiento del negocio.

Para más información sobre nuestra empresa, visítanos en: http://www.gaursa.com


Duela hamabi urte hasi ginen kalitateko gastronomia eta delikatesen arloak sustatzeko abenturan, Durangon, urtero egiten den DURANGO ARDO SALTSAN azokan.

Hasi ginetik izan genuen GAURSA Autoak enpresaren babesa eta antolatzeko laguntza. Abentura gisa hasi zena, gaur egun, ardoa eta delikatesen esparruak biltzen dituen Euskadiko azoka hau egonkortu egin da. Horretatik bada, modu berezian eskertu nahi diegu hasieratik gure proiektuan sinetsi duten babesleei. Zuek, GAURSA Autoak, zarete horren adibide, ESKERRIK ASKO LAGUNOK!

GAURSA Autoak automobilgintzan ibilbide luzea duen enpresa da. Bere 8 instalazioetan,  ondorengo zerbitzuak eskaintzen ditu: auto berriak eta aukerakoak, mekanika, karrozeria, mantentze-lan arinak, asistentzia, lekualdatzeak, autoak alokatzea eta aseguruak.

Enpresak lau ikuspuntutik datozen “ardatz estrategikoak” ditu ezarrita, eta laurek bat egiten dute enpresaren “Ikuspegia” osatzeko. Lau urterako izaten da eta xede nagusia da erakunde erreferentea izatea, Euskal Herrian, mugikortasunaren esparruan.

Gaursak ibilbide enpresarial luzea du automobilgintzaren sektorean, horrexek eman baitio ezagutza handia negozioan.

Gure enpresari buruz gehiago jakin nahi baduzu, jo gure web gunera http://www.gaursa.com


postedbyE2P